samtalspartnern.se                   

 

Nya vägar, nya insikter...

 

År 2004 stod jag inför mitt livs värsta kris, såväl yrkesmässigt som

personligt. Jag tyckte att jag hade förlorat allt: mitt jobb, mitt sociala

sammanhang och min heder.

 

Sökte hjälp och tog tag i mitt liv.

Hjälpen kom till mig i form av samtal med företrädare för Svenska

Kyrkan, stöd av goda vänner och läsning av god litteratur.

 

Detta blev början på en utveckling som ledde till:

- Ökad självkännedom

- Ökad handlingskraft

- Ökad förståelse för andras behov

- Ökad tolerans

- Ökad förmåga till att förlåta mig själv och andra...

 

Och som i sin tur ledde till:

- Ökat välbefinnande

- Färre sjukskrivningsdagar

- Ökad mental motståndskraft.

- Ökad förmåga till anpassning

- Ökad inlärningsförmåga

 

Kort sagt, BÄTTRE HÄLSA!

För mig är sambandet solklart och har gett mig

ett helt nytt och rikare liv i ordets bästa bemärkelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Göran Stenberg

 

 

 

Mitt i min djupaste förtvivlan kom insikten: Den gamla modellen fungerade inte längre!

 

Foto: Göran Stenberg