samtalspartnern.se                   

Ur ett andligt perspektiv...                       

..är jag ett levande exempel på att vetenskap och andlighet får

allt fler beröringspunkter. Kvantfysiken har bevisat att ALLT befinner sig i rörelse. INGET är statiskt och förstenat. ALLT styrs av små impulser och har sin egen frekvens. Gamla mästare kände till detta och blev ofta illa behandlade för att de torgförde denna insikt. Tanken att vi alla inom oss bär på möjligheten till kontroll och makt över materien utmanade och provocerade. "Ni ska göra större underverk än jag", sade t.ex. Jesus.

 

Våra tankar, ord och gärningar

...har en långt större effekt på våra liv och vår hälsa än vad vi

någonsin kunnat föreställa oss! Vi är ,enligt min mening, bara i början

av en kunskap som ger oss makt och möjlighet att av egen kraft skapa det som i olika skrifter benämns som Paradiset.

Dess motpol kallas ibland för Helvetet.

Det senare har vi flera gånger bevisat att vi kan skapa, i såväl stort som smått...

Vilket vi väljer är ofta upp till oss själva, även om det inte alltid känns så när vi drabbas hårt av sjukdomar och olyckor. Det finns situationer då vi behöver hjälp utifrån och möjlighet till samverkan och samarbete.

 

Min vision är att vi alla är gemensamt förbundna och obundna..

av doktriner och dogmer i Universums ögon.

Detta ger mig hopp!

Ingen dogm, doktrin eller ideologi är, som jag ser det, viktigare än ett resultat som gagnar Helheten.

Jag har inte sanningen om livets mysterier, men på jakt efter den finner jag mycket värdefull kunskap hos mina medvandrare på Livets Stig. "Ty dig till människor som söker Sanningen, fly dem som säger sig ha funnit den!".

Foto: Göran Stenberg

 

Gemensam Himmel!

"Himlen finns! Här och nu, ovanför och nedanför,

Runt om oss och inuti oss alla.

Ett ansvar och en möjlighet!

Parallella liv, men Gemensam Himmel"

Ur mitt häfte "Tema: Vatten".

Foto: Göran Stenberg